Personīgi Ineta Ķirse:

   E_pasts: inetakirse@inbox.lv
   Sociālie tīkli: Ineta Ķirse facebook

Jogas studijas informācija:

   Sociālie tīkli: Inetas Ķirses jogas studija

Nodarbības notiek:

Aktīvās atpūtas centrā "Joker Klubs", Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045
Tālr. 67099800, 67099801

Joker klubs