Kādā veidā joga var uzlabot partneru seksuālo dzīvi?

Jogas filozofijā būtiski tiek akcentēts jēdziens apzināšanās. Apzināšanās ir kā vārti, pa kuriem ieejot mēs ieraugām, kas patiesībā esam, un tajā pašā laikā tas ir instruments, ar kuru sevi pamodinām. Apzināšanās ir jogas esence. Tā liek mums atmosties visos savas eksistences līmeņos, arī seksuālās dzīves ietvaros.

Apzināties nozīmē uzņemties radikālu atbildību par sevi. Pirmais būtiskākais solis, kuru sper pa apzināšanās taku ir tas, ka spēj atzīt, ka tavs iekšējais stāvoklis, t.i., tavi nolūki, emocionālās reakcijas un tavi domāšanas modeļi nepārtraukti maina tavu pieredzi par apkārtējo realitāti, notikumiem, cilvēkiem un situācijām. Tieši tāpat tavs iekšējais stāvoklis ietekmē tavas intīmās attiecības, liekot tām krāšņi uzplaukt un ziedēt, vai gluži pretēji zaudēt krāsainību un prieku.

Senie teksti Joga Vasistha apgalvo, ka tavs redzējums, tava vīzija veido tavu realitāti. To atzīst arī mūsdienu neiroloģijas zinātne. Savu pasauli tu redzi tādu un ne citādu tāpēc, ka tavas smadzenes ir radījušas filtrus. Šie filtri ir ne tikai tavi “stāsti” par realitāti. Tie ir enerģija, kura ir šo stāstu pamatā un veido tavu redzējumu par apkārtējo . Šie stāsti neļauj tev ieraudzīt patieso realitāti. Jogi apgalvo, ka, ja vēlies dzīvē kaut ko mainīt, tev jāizmaina enerģija, kas ir šo izpausmju pamatā. Lūk arī brīnumlīdzeklis, ko piedāvā joga. Lielais skolotājs Šankaračarja saka : ”Tieši tāpat kā uguns vienā acu mirklī var iznīcināt mežu, kurš audzis gadu tūkstošiem, tā viens mirklis apzināšanās var iznīcināt tendences cilvēka būtībā, kuras iesakņojušās visas dzīves laikā”.

Neviens cits, ne tavs draugs, ne cilvēki, kuri ir tev apkārt, nedz arī tavs mīļotais, nevar izmainīt tavu iekšējo stāvokli ilglaicīgi, bet tieši no tava iekšējā stāvokļa ir atkarīgas tavas seksuālās attiecības ar partneri. Tātad sāc ar sevi.

Ir dzirdēts par “seksa jogu”. Kas tā ir? Vai ar tās palīdzību var risināt kādas seksuālās dabas problēmas?

Domāju, ka jēdziens “seksa joga” mums katram ar kaut ko asociējas. Dažam ar Tantru, vēl kādam ar Kāmasūtru, vēl kādam ar pozīcijām, kas līdzīgi kā jogas asanas izpildāmas seksa laikā.

Vārdu Tantra nereti piemin rietumnieki un parasti to visai virspusēji asociē ar seksu, tehnikām, kas mīlēšanos padara baudkārāku un kaislīgāku. Tāpat bieži lietojam vārdus apziņa, kreativitāte, svētums, iztēle. Tomēr, vai kāds no mums varētu inteliģenti izstāstīt, kas tas viss ir? Līdzīgi ir ar jēdzienu Tantra. Daudziem tas ir mēles galā... Bet, vai kāds īsti zina, ko tas nozīmē?

Tantrisms ir visnotaļ sarežģīta ezotēriska prakse, kas cēlusies Indijā mūsu ēras 5 g.s., bet tās sākotne rodama daudz, daudz senāk. Tantra ir sanskrita vārds un tam ir vairākas nozīmes. Ezotēriskajā izpratnē tas nozīmē kaut ko tādu, kas izpleš, izvērš zināšanas vai gudrību. Jēdziens Tantra apzīmē nepārtrauktību, neredzamo, Visu jeb Visumu. Tas ietver abus, Transcendentālo un Imanento (Pastāvīgo), Esamību un tās pārveidošanos, Mentālo apziņu un Augstāko apziņu, Mūžīgo bezgalību un Pabeigtību. Tikai neliela Tantras daļa pētī cilvēku intīmās attiecības kā līdzekli attīstībai un garīgai izaugsmei.

Savukārt, Kāmasūtra ir viens no zināmākajiem darbiem, kas jebkad ir uzrakstīts par seksu. Kāmasūtra ietver sevī seksuālās prakses, kuras tika dokumentētas senatnē. Tajās ir aprakstītas intīmas mīlēšanās mākslas detaļas un izdarīti secinājumi. Šīs grāmatas patiesais mērķis bija nodrošināt noturīgas un godīgas attiecības partneru starpā. Tikai divdesmit procenti no visa teksta ietver seksuālo pozīciju un tehniku aprakstus. Pārējais ietver norādījumus, kā būt par labu pilsoni sabiedrībā un dod ieskatu par to, kādām ir jābūt vīrieša un sievietes savstarpējām attiecībām ģimenē. Kāmasūtra tulkojumā no sanskrita nozīmē, Kāma -vēlme, Sūtra –likumi. Kāmasūtra pasludina seksu pār svētu. Tas ir būtisks ikdienas dzīvē un ir dieva dota dāvana cilvēkiem. Tādēļ ir vērts to nopietni mācīties. Apvienojot Hatha joga ar Kāmasūtru radās jēdziens “sekss joga”. Abām disciplīnām Kāmasūtra un Hatha joga piemīt vienota garīga sākotne un abas ir radušās Indijā. Pirms šis traktāts kā erotiska literatūra nonāca rietumos, Indijā tas bija oriģināls hindu reliģisks vēstījums. Šīs abas prakses, sekss un joga, mudina spēju sevi pieņemt un labi justies savā ķermenī. Tas savukārt rosina iespēju intīmi savienoties baudas dejā ar savu partneri.

Pastāv uzskats, ka nepiemērots partneris ir galvenais cēlonis sievietes ginekoloģiskajām problēmām. Ko joga par to saka?

Savstarpējā saderībā universālas receptes nav, bet daba ir izveidojusi katra cilvēka unikālu enerģētisku kombināciju, kas ietver arī seksualitātes mentālo un fizisko pusi - prāta, ķermeņa izskata, uzvedības un smaržas kombināciju un katra cilvēka individuālu garīgās izaugsmes līmeni. Atvērta apziņa un dziļš sevis apzināšanās līmenis, augsts garīgums ir arī vesela ķermeņa priekšnosacījums, kas savukārt rada abu partneru veselīgu un sabalansētu seksuālo dzīvi. Diez vai ir pareizi secināt, ka tikai partnera nepiemērotība ir tā, kas rada sievietei ginekoloģiska rakstura problēmas, bet gan būtu jāpadomā, vai starp partneriem ir psihoemocionāla un fiziska saderība, vai ir sabalansēts attiecību garīgais aspekts, vai savstarpējā vai paša Ego cīņa nav tā, kas izraisa ķermeņa atklātu fizioloģisku protestu kādas (tostarp arī ginekoloģiskas) slimības vai problēmas veidā.

Tiecoties pēc garīguma kā pašmērķa, cilvēku vilina perfekcionisms. Pat raugoties uz Budas statuju, mūsos rodas vēlme atdarināt Budas labo dabu, ko izstaro viņa smaids, miers un labestība. Šo iekšējo stāvokli, kas īstenībā nav mūsu pašu šībrīža patiesā daba, sākam uzspēlēt. Pieprasot no sevis tēlotu ideālu, bieži vien sākam to pieprasīt arī no partnera. Dzīvot šādā iztēlotā un mākslīgi kultivētā realitātē ir apgrūtinoši gan sev, gan citam, jo nav iespējams uz pasaules atrast cilvēku, kas kaut kādā veidā tev neliks vilties. Tāda cilvēka nav. Katrs no mums kaut kādā veidā ir nepilnīgs. Divu cilvēku attiecības nav vienu vienīgu svētku svinēšana, bet gan veids kā augt garīgi. Bieži vien augšana var būt sāpinoša pieredze gan pašam, gan ari partnerim. Nepilnības partnerī var stimulēt brīnišķīgas sirds īpašības- tādas kā : jūtīgumu, līdzjūtību, pieņemšanu, maigumu, pacietību. Šī ir deja starp mīlestību un intimitāti, kuras laikā cilvēka nepilnības ir nevis šķērslis attiecībās , bet gan pamats jaunām atklāsmēm. Konflikts starp partneriem ir daļa no veselīgām attiecībām, bet izvairīšanās no konflikta vēl nenozīmē to, ka tas ir garīgums. Jungs ir sacījis, ka divu personību sastapšanās ir kā divu dažādu ķīmisku vielu kontakts. Ja ir kāda reakcija, abas šīs vielas transformējas. Ja Jūs no Partnera gaidiet sevis izdomātu ideālu seksu, droši, ka Jūs piedzīvosiet dziļu vilšanos.

Kā tad ir iespējams gūt patiesu seksuālu baudu partnerattiecībās?

Mēs visi alkstam mīlestības. Mums šķiet, ka ja mēs to atradīsim, tā padarīs mūs pilnīgākus. Mēs domājam, ka kļūsim laimīgāki, ja sastapsim tieši to ideālo partneri, ko izveidojis mūsu paša prāts, un mēs visi izdarām kļūdu, meklējot mīlestību ārpus sevis. Meklējot kādu, kas piepildīs mūsu vēlmes un fantāzijas. Meklējot aizmirstam Mīlestību paust. Mēs sajaucam starp kļūdaino un melīgo Ego, kurš uzrodas mūsu baiļu un vajadzību atmodināts, lai Mīlestības starojuma vietā akli pieprasītu: "Mīliet mani, un tikai tādā veidā, kas mani apmierina". Mēs aizmirstam, ka esam daļa no dievišķā un tādēļ nekad patiesībā nevaram būt tukši no mīlestības. Mēs paši esam mīlestība ... un mīlējoties, pilnībā ļaujoties tagadnes brīdim, ļaujot dziļākajiem esības slāņiem vibrēt savstarpējas savienošanās brīdī, brīvi plūstot augstākajām enerģijām starp Sievišķo un Vīrišķo aspektu, rodama tā seksuālā sinerģija un enerģija, kas sniedz Patiesu Dievišķu baudu. Tā rezultātā abi mīlas aktā iesaistītie partneri gūst dziļāku izpratni par sevi kā Dieva izpausmi.

Un tomēr, vai ir kādas praktiskas lietas, kā joga var uzlabot seksuālo libido?

Jā, noteiktu jogas pozu un elpošanas vingrinājumu izpildīšana ikdienā dod iespēju uzlabot seksuālās attiecības. Vājas seksuālās vēlmes liecina par endokrīno dziedzeru nepilnīgu funkcionēšanu. Tā rezultātā samazinās nepieciešamo hormonu daudzums organismā, kas atbild par “libido”. Joga piedāvā iespēju iedarboties uz hipofīzi, kura stimulē pareizu pārējo septiņu dziedzeru pāru darbību.

Jogā mēs izmantojama bandhas un mudras, kurām ir spēcīga ietekme tieši uz seksuālo potenci. Viena no vērtīgākajām asanām ir asvinimudra. Ar viļņveidīgas kontrahēšanas un izplešanas, kā arī relaksācijas palīdzību, tā tiešā veidā stimulē asins cirkulāciju un nodrošina dziļu seksuālo orgānu iekšēju masāžu. Tā arī tonizē reproduktīvos orgānus, iedarbojoties uz simpātiskās nervu sistēmas galiem, kas tieši ietekmē mūsu vitalitāti un "libido".

Visas šīs pozas un elpošanas tehnikas gan būtu labāk apgūt jogas speciālista pavadībā, jo joga un tās tehnika nav vienkārša redzamās pozas atdarināšana. Tā ir sava ķermeņa apzināta fiziska salāgošana, nolūkā modināt dziļākus, plašākus un aptverošākus sevis pieredzes līmeņus.

Tomēr jāatzīst, ka cilvēka seksuālā daba un tās radītā kaisle ir ļoti, ļoti spēcīga enerģija pati par sevi un Kāmasūtrā ir teikts :

"Nav jēgas numurētiem sarakstiem vai grāmatu rādītājiem, jo cilvēkiem, kas vienojušies mīlas baudā, kaisle ir vienīgais rīcības motīvs. Jūtas un fantāzijas, ko mirklī uzbur iztēle, kaislības virpulī nav iedomājamas pat sapņos.” Kāmasūtra, 2.grāmata.