Atstāj ticībai savā dzīvē vismazāko spraudziņu,
un Kosmoss steigs parādīt neiedomājami daudzveidīgās iespējas, ko vari piedzīvot.

Dace Gelnere

Dace Gelnere

Lai dalītos pozitīvās emocijās ar apkārtējiem, izjustu laimi un piepildījumu – tas vispirms ir jāģenerē pašam sevī.
Nav prātīgi sagaidīt, ka kāds cits padarīs tavu dzīvi labāku. Lai būtu, ko dot citiem, ir jābūt vienotam ar sevi. Katru mirkli ir jāapzinās,
ka tavām domām un rīcībai būs sekas. Ir jānovēro sevi...Šie ir principi, kurus esmu apzinājusies, praktizējot jogu.
Pateicoties Inetai, kura jogas mācību pasniedz reālās dzīves kontekstā, tos nav nemaz tik grūti ievērot ikdienā.
Un tomēr, tas ir grūts darbs ar sevi mūža garumā, tādēļ ir svarīgi sastapt šajā ceļā labu skolotāju! :)