Augstākais radīja skaņu, lai ārēji parādītu, kas Viņš ir.
Pats Dievs zina, kas viņš ir. Tomēr, ja Augstākais neizpaustu savu dievišķumu ārēji, pasaule Viņu neatpazītu.
Tā Dievs radīja skaņu , lai sevi manifestētu..Būtiski esot apzināt gan skaņu, gan klusumu.

Matīss Akuraters

Matīss Akuraters

Esmu perkusionists. Ritms un skaņa iesvārsta klusumu meditācijas laukā, kur nepastāv domas.
Vibrācijai tālāk attīstoties, rodas spēks, prieks un garīgās enerģijas dzirksteles, kas paceļ augstumos.
Analogs šim procesam - virzītājs, koncentrētājs un iedvesmas nesējs man ir radošās nodarbības pie Inetas.