Caur elpu, sviedriem, koncentrēšanos Tagadnē
un, nodarbinot pilnībā ķermeni, no manis aizplūst prom prāta radītie realitātes izkropļojumi-
ķermenī jau nogulsnējušies bloķējumi, visa liekā nasta, ko ikdiena mēdz uzkraut neapzinātam prātam.
Jūtu, kā manī nostiprinās saknes tam filozofiskajam kokam, kas jau iedēstīts pirms nākšanas uz zemi.

Guna Kalna

Guna Kalna

Mācos smalkāk apjaust savu ķermeni kā dievišķās sākotnes mājokli. Dvēsele sevi var izpaust sakārtotā , veselā telpā, kas ir mūsu ķermenis.
Tas sabirs putekļos, kad pienāks laiks, bet līdz tam mums tas dots kā instruments, kas ik dienas kopjams, lolojams,
lai dievišķā sākotne var izpaust sevi visdažādākajos veidos, izdziedāt ar visskaistākajām notīm,
izdejot, izzīmēt, izspēlēt vissmalkākajās kvalitātēs.